The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Dette udsagn om Thorvaldsens sorg over Stanleys død er refereret hos Thiele II, p. 57.
De følgende sætninger om billedhuggeren citeres også hos Thiele II, p. 58, med visse udeladelser.

Last updated 21.02.2014