The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Dvs. fremsætte eller fremføre, se betydning 3 af verbet forestille i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 21.02.2014