The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Den omtalte redegørelse fra handelshuset Cuttler & Heigelin for Stanleys gæld findes bevaret i dag samme sted som nærværende brev, nemlig i Rigsarkivet, Kunstakademiets arkiv, Akademiforsamlingen, journalsager, 1806, Breve fra Forskiellige, nr. IV, 2.

Last updated 28.12.2013