The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Den danske diplomat og forfatter Henrik Vilhelm Lundbye.
Som det fremgår af det følgende, var Lundbye udnævnt til konsulatssekretær og chargé d’affaires 1804-10 i Tunis, men af helbredsmæssige årsager opholdt han sig i Rom 1805-06.

Last updated 28.12.2013