The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.5.1806

Der er sandsynligvis tale om Stanleys tegnede udkast til en kirke i græsk stil, D879, D880, D881, D882, D883, D884, D885, D886, D887 og et udkast til en gravkapel, som han i september-oktober 1805 havde fremsendt til Schubart for at denne kunne sende dem videre til Kunstakademiet i København med sin anbefaling. Dette gjorde Schubart sandsynligvis i det brev af 7.11.1805, som han omtaler ovenfor. Se Schubarts brev til Stanley 11.11.1805, hvor Schubart nævner, at han har videresendt Stanleys tegninger og hans indberetning til Kunstakademiet af 21.9.1805.

Last updated 21.02.2014