The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 22.5.1836

Den lille Kristus-skulptur i gips, som Potocka beder Thorvaldsen sende til hende, er ikke nærmere identificeret. Det kan have været et af de fem små forarbejder, som Thorvaldsen fremstillede, før han nåede frem til sin endelige Kristus fra 1821, og hvoraf museet har to, A84 og A85. De fem skitser er omtalt i Thiele III, p. 127. Åbenbart var det ikke ualmindeligt for Thorvaldsen at forære skitser væk, sådan som det bl.a. fremgår af N.L. Høyens pamflet “Om Thorvaldsen og hans Museum” (1837), hvor Høyen skriver om Thorvaldsens udkast, at han “ei sielden har foræret dem til Venner, eller til yngre Konstnere, som have arbeidet under ham”. Der kan dog også være tale om en miniatureversion af den endelige Kristus fremstillet af en af Thorvaldsens assistenter; H.E. Freund fremstillede fx allerede i 1819-20 miniatureversioner af Thorvaldsen-skulpturer til Frederik 8.

Last updated 26.11.2013