The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.1.1829

Thorvaldsens relief Achilleus og Priamos, A791 fra 1791 og dermed et år ældre end de to ovennvænte relieffer, jf. den følgende tekst.

Last updated 18.11.2008