The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 4.4.1800

Hvert år til Kunstakademiets årsfest, sædvanligvis på stiftelsesdagen 31. marts, åbnede en udstilling af elevernes arbejder. De indsendte arbejder blev bedømt af Kunstakademiets forsamling, og de godkendte værker blev derefter præsenteret for Akademiets præses, arveprins Frederik.
Se F. Meldahl: Kunstudstillingerne ved Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster, København 1906, p. 29-30.

Last updated 23.08.2007