The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.11.1804

Dvs. tære, fortære, fordøje, indtage, se betydning 1.2 af verbet tære i Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 03.09.2013