The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.11.1804

Dvs. højst uangeneme, af tysk unangenehm, ubehagelig, se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 02.09.2013