The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.5.1842

De hæderfulde bestillinger, Gertner omtaler, var dels nogle større malerier, dels nogle tegnede illustrationer til en tryksag med motiver fra Christian 8.s og Caroline Amalies kronings- og salvingsfest i Frederiksborg Slotskirke 28. juni 1840.

Last updated 20.08.2013