The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.4.1804

Dvs. sandsynligvis sige gravmonumenter. Både det og portrætbuster blev tydeligvis opfattet som kedelige bestillingsopgaver.
Stanley desillusionerede forestillinger om en billedhuggers karrieremuligheder i København har uden tvivl afspejlet den generelle holdning i Thorvaldsens omgangskreds, se mere herom i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Last updated 08.08.2013