The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.4.1804

Stanley blev behandlet for sin gigtsygdom af en læge Mayer fra Wien.
Mayer er p.t. ikke nærmere identificeret. Han optræder ikke hos Friedrich Noack: Das Deutschtum in Rom (hverken under Mayer, Meyer eller Meier).
Der findes et brev af 11.9.1804 fra Mayer til Stanley i Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1976, 2º.

Stanleys sygdom var så alvorlig, at den siden slutningen af 1802 havde forhindret ham i at rejse videre fra Napoli-området til hans rejsemål Rom.

Last updated 08.08.2013