The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 28.2.1804

Denne vending synes at være Stanleys direkte svar på Thorvaldsens anmodning med de samme ord i brevudkastet medio februar 1804.
Thorvaldsen havde bedt Stanley om at tale med Schubart, sandsynligvis for at han skulle gøre sin indflydelse gældende hos kronprins Frederik (6.) / det danske statsapparat med henblik på at billedhuggeren kunne opnå formel tilladelse til at blive i Italien.
Denne sag blev løst i løbet af den efterfølgende måned, se mere herom i Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Last updated 06.08.2013