The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Reliefs in Palazzo Giraud-Torlonia

Henvendelser til Torlonia-familiens arkiv og til Museo di Roma, der huser forskelligt materiale om det nedrevne palads Torlonia, har p.t. ikke givet resultat.

Last updated 29.07.2013