The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Reliefs in Palazzo Giraud-Torlonia

Jf. Riccoboni, op. cit., p. 359. Han nævner flg. syv relieffer:
Amor og Psyche
Jupiter og Juno
Achilleus
Elektra og Orestes
Galathea og Thetis
Apollo og Diana med Natten og Dagen
Alexander den Stores bryllup

De sidste tre nævnes ikke.
Af disse kan kun Jupiter og Juno og Achilleus være identiske med nogle af reliefferne i Palazzo Giraud-Torlonias gård.

Last updated 27.06.2013