The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 16.3.1824

Det vides p.t. ikke, hvad der menes hermed. Der kunne være tale om, at Thorvaldsen skulle give Heinrich Keller et medsendt ekstra eksemplar af gengivelsen. Keller havde været bindeleddet mellem bestilleren og billedhuggeren. Se referenceartiklen om bestillingen for mere herom.

Last updated 12.06.2013