The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 26.4.1824

Niels Frederik Bo Lundegaard (årstal kendes ikke) eller Nikolej Lundegaard (årstal kendes ikke).

Last updated 27.05.2013