The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.6.1819

Den tidligere schweizergardist, oberst Karl Pfyffer von Altishofen, der var initiativtager til monumentet, og på hvis vegne Keller varetog sagen over for Thorvaldsen.

Last updated 06.05.2013