The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.11.1818

Endnu på dette tidspunkt var planen, at løven skulle støbes og ikke udhugges. Dette skyldtes delvist, at budgettet for monumentet var meget stramt, og derfor skulle Thorvaldsens andel i udførelsen af monumentet holdes på et minimum. Den overordnede ide, dvs. en tegnet skitse og de to senere udførte gibsmodeller (begge i Historisches Museum Luzern) var, hvad Thorvaldsen modtog betaling for. Se referenceartiklen om monumentet for mere herom.

Last updated 23.04.2013