The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.4.1819

Første del af verset er et citat fra August von Kotzebues lystspil: Die Indianer in England (1790), hvor inderen Raberdar i 3. akt, 7. scene siger: Freundschaft ist die Blüte eines Augenblicks, und die Frucht der Zeit.
Som det ses, har Bay ændret anden del af citatet, men meningen er nogenlunde den samme.

Last updated 11.04.2013