The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Reliefs in Palazzo Giraud-Torlonia

Jf. Steindl, op. cit., p. 4. Hun henviser til købskontrakten, dateret 5.1.1808.
Hartmann, op. cit. 1967, p. 21 og Ponchon, op. cit., p. 213 daterer købet til 1807.

Last updated 25.03.2015