The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Reliefs in Palazzo Giraud-Torlonia

Se Thiele III, p. 328 og Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 3; her oplyses det i øvrigt, at Thorvaldsen ville have ladet bygningen udsmykke med malerier efter motiver af Asmus Jacob Carstens.

Last updated 23.01.2014