The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1799

Abildgaard havde ikke uret i sin klage: Thorvaldsens foregående brev til Abildgaard blev antagelig afsendt omkring årsskiftet 1797-98, se brevudkast af ultimo 1797, og det næste brev er dateret 12.10.1799.

Last updated 07.01.2013