The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1799

I Thorvaldsens brev af 3.1.1799 til Kunstakademiet havde han ganske rigtigt ikke nævnt, at han anmodede om penge til at rejse hjem for. Han ansøgte derimod om forlængelse af stipendiet for at kunne blive i Rom.

Last updated 07.01.2013