The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.1.-14.2.1797

Dvs. tobak. Tabak er en gammel staveform for tobak, se Ordbog over det danske Sprog. Thorvaldsen staver så tabak på sin egen facon, igen antagelig som følge af en lavkøbenhavnsk, fonetisk betinget stavemåde.

Last updated 12.11.2012