The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
Hjernen befandtes sund, Hjertet noget forstørret og Klapperne fra Hjertet til den store Pulsaare (aorta) fortyndede samt paa flere Steder gjennembrudte, Hjertets Hovedpulsaare (arteria caronaria) paa enkelte Steder forbenet og en sygelig Masse udtraadt i dens Huulhed, den store Pulsaare flere Steder forbenet, dens indvendige Hinde hist og her gjennembrudt af Beenlameller. Den nederste Deel af høire Lunge forandret til en blød miltlignende Masse; mellem den tilsvarende Lunges Lungesæk og den nedenunder værende Deel af Mellemgulvet fandtes en lukket Sæk af en Haands Størrelse, indeholdende endeel halvindtørret og af Forbening omgiven purulent Masse. Underlivets Organer vare i det Hele taget sunde. En rigelig Fedtafsætning beklædte de indvendige Organer, navnlig ogsaa Hjertet cg Hjerteposen, Fontenellerne, som han i flere Aar bar paa Benene. fandtes tørre, det Saar, han havde paa sit syge Skinnebeen var omgivet med en forhærdet Cellevæv.

Last updated 24.09.2014