The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
I sit Testament af 5te December 1838, hedder det at han skiænker til sin Fødeby Kjøbenhavn alle de ham tilhørende Kunstgjenstande, at Museet stal bære hans Navn og at han foreløbigt bestemte 25,000 Rbd. til dette. Til executores testamenti bleve udnævnte Conferentsraad Collin, Justitsraad Thiele, Professorerne Clausen, Schouw og Bissen, samt et Medlem af Kjøbenhavns Magistrat; dernæst overdroges det Billedhuggeren Bissen at fuldføre hans efterladte Værker, mod Godtgjørelse fra Musæumsfondet, ligesom ogsaa at have det specielle kunstneriske Tilsyn med Musæet

Last updated 24.09.2014