The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
De Forfattere, som selv foredroge deres Digte vare Oehlenschlæger, Grundtvig, H. P Holst og H. C. Andersen, Texten til de afsungne Sange vare leverede af Heiberg, Overskou, Hertz og Christian Winther. Talen af Clausen.

Last updated 24.09.2014