The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 30.12.1844 - 3.1.1845

[Avisudgiverens note:]
Hun blev 1832 gift med den danske Kammerherre Poulsen; Aaret fødte hun denne en Søn, der i Daaben fik Navn: Albert Thorvaldsen Ludevig. 1842 giæstede hun med Mand og Barn Thorvaldsen i Kjøbenhavn, hvor hun blev Enke; hun lever nu i Rom.

Last updated 24.09.2014