The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.5.1799

Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke. Se evt. listen over forsvundne breve fra Thorvaldsen.

Last updated 07.01.2013