The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.9.1798

Med denne tilføjelse i blæk specifikt møntet på Thorvaldsen må menes, at han for sit fædrelands skyld har nedsat sig som erhvervsdrivende i Rom, eller blot at han er i Rom “for fædrelandet” og samtidig bedriver et erhverv.

Last updated 06.08.2007