The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 6.9.1798

Hvad der menes med ordet scarsina er ikke klart, navnlig da tydningen af ordet ikke er helt sikker. De tre første bogstaver kan dog kun læses sca… Ordet er beslægtet med scarso, dvs. knap eller mangelfuld, og har diminutiv karakter. I denne sammenhæng har det vel skulle angive en modificering og ikke en forstærkning af scarso, dvs. at Thorvaldsens af corporatura/legemsdrøjde har været “spinkel”.

Last updated 05.02.2009