The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Nysø

Se Grundtvigs egen redegørelse for navnet på værkstedet og det digt, han skrev ved indvielsen.
Se også Schrøder, op. cit. p., 4

Last updated 07.01.2013