The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Thorvaldsen's Album

Udklippede og sammenklæbede blade af papir uden datering, på den ene side påtegnet bladribbe med blåt.
På den anden side en tekst, der er skrevet utydeligt (udtværet) med blyant, tydningen er derfor ikke helt sikker.
Teksten er skrevet med latinske bogstaver og at dømme efter det generelle indtryk synes de to blade at stamme fra sidst i 1800-tallet.
En gengivelse af bladet kan ses her.

Last updated 06.12.2011