The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 14.8.1797

Pavels havde været syg undervejs om bord på fregatten, sådan som han nævner det i sit brev af 21.5.1797 til Thorvaldsen.
Han omtaler også sin sygdom i sin dagbog, trykt i Sven Sørensen & Joseph Schirò (ed.): Malta 1796-1797, Thorvaldsen’s Visit, Malta 1996., p. 65.

Last updated 07.01.2013