The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1797

Enten den dansk-italienske gipser Domenico Maria Gianelli eller hans søn medaljøren Peter Leonhard Gianelli, se noten ovenfor.

Last updated 13.03.2007