The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1797

Thorvaldsen hjalp som ganske ung sin far med arbejdet og skaffede ham derved flere og bedre bestillinger, se Thiele I, p. 14-15, der bl.a. citerer skibsreder og værftsejer Lars Larsens ord: “Da blev den gamle først til noget!”

Last updated 06.03.2007