The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 10.8.1804

Maleren J.L. Lund. Han underskrev sig selv L. Lund, se f.eks. breve af 13.7.1804 og 11.8.1804 til Thorvaldsen. Anna Maria Uhden kaldte på samme vis C.F.F. Stanley for “signor Carlo”.
Thorvaldsen havde da også sendt et brev af 6.8.1804 til J.L. Lund, og det er højst sandsynligt, at han sendte sit brev til Anna Maria Uhden sammen med brevet til Lund. Müller, op. cit., p. 737, antager også, at der er tale om J.L. Lund.

Last updated 07.01.2013