The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Antagelig marts 1797

Stavemåden Kiöbenhanv med nv forekommer at være et karakteristisk eksempel på Thorvaldsens ordblindhed især i betragtning af, at han på samme ark, i tekstfelt 4 staver byens navn korrekt, se i øvrigt referenceartikel om Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Last updated 07.01.2013