The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.5.1797

tikk betyder naturligvis tyk, mens som en Amager pga. de mange hollandske bønder, der blev “importeret” til Amager, må referere til udtrykket skabt som en hollænder, dvs. svær, kraftig, se Ordbog over det danske Sprog.

Last updated 25.09.2015