The Thorvaldsens Museum Archives

Back to 1827

April 1827

Christian 8.’s table decoration is exhibited at the Academy of Fine Arts in Copenhagen.

Primary sources

  • Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker, Copenhagen 1827, cat. nos. 171-180.

Other references

Last updated 27.06.2016