17.12.1842

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Poststempler: DIREZIONE [X] ROMA / 17 [DEC] 42

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur le Conseiller de Conference / Albert de Thorwaldsen / Grand

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Et lille fragment af et stemplet brev hvorpå Thorvaldsen har nedfældet nogle blyantsnotater.

Dokument

Venus Amor blesert af
Bien
I, Ferdig Hol]beckII
Hebe og H[ercules]III
[M]inerve og
[Pr]ometeus som staaer
IV

Oversættelse af dokument

Venus Cupid wounded by the bee, Finished Holbeck
Hebe and Hercules
Minerva and
Prometheus who stand


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

m35 IV, nr. 19

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A418 Amor klager til Venus over et bistik, Tidligst 1809, inv.nr. A418
A780 Amor klager til Venus over et bistik, Tidligst 1809 - Senest 19.7.1811, inv.nr. A780
A317 Hebe skænker Herkules udødelighedens drik, Antagelig november 1808, inv.nr. A317
A319 Minerva giver sjæl til menneske skabt af Prometheus, 1807 - 1808, inv.nr. A319

Kommentarer

  1. Amor klager til Venus over et bistik, jf. A780 eller A418.

    Motivet er hentet fra et anakreontisk digt, der beskriver, hvordan Amor en dag bliver stukket af en bi, da han vil plukke en rose, hvorefter han skrigende løber hen til sin mor, kærlighedsgudinden Venus for at blive trøstet. Hun spørger imidlertid bare blasert: “Hvis biens brod gør så ondt på dig, hvor meget tror du så ikke, at dem, du rammer med dine pile, lider?”

  2. Sandsynligvis den danske billedhugger C.F. Holbech.

  3. Herkules og Hebe, jf. A317.

  4. Minerva og Prometheus, jf. A319.

Sidst opdateret 19.02.2020