27.2.1841

Afsender

Otto Reedtz-Thott

Afsendersted

Gavnø

Afsenderinfo

Rødt laksegl med fint aftryk af familien Reedtz-Thotts våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København, muligvis videresendt til Nysø

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand / Ridder af flere Ordener, Directeur og Professor ved / Academiet for de skjønne Konster etc. etc.
Udskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand / Ridder af flere Ordener, Directeur og Professor / ved Academiet for de skjønne Konster etc. etc. / i / Kiøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Et Brev af den Natur som det Deres Høivelbaarenhed har tilskrevet mig under 5te. forrige Maaned havde jeg ikke ventet fra en Mand af Deres Stand og Stilling; thi min Skrivelse til Dem var vel bestemt men ej uhøflig. Jeg maae forøvrigt bemærke, at jeg af samme Skrivelse endnu maae bestyrkes i den Formening, at der aldeles ikke er begyndt paa Udarbejdelsen af den bestilte Hebe, og da Deres Højvelbaarenhed er en gammel Mand, kan hverken De eller jeg eller nogen anden være fuldkommen forvisset om at Udarbejdelsen af denne Statue ved Dem nogensinde vil finde Sted. – Jeg kan imidlertid ikke antage, at Deres Høivelbaarenhed vil modtage en Præsent af mig af 200 Scudi, og jeg vil derfor herved gjøre Dem det Forslag, enten at give mig et gyldigt Beviis eller Erklæring om, at bemeldte Hebe staaer færdig i Rom til Udlevering naar de resterende 400 Scudi erlægges eller at tilbagebetale de modtagne 200 Scudi imod Tilbagelevering af Deres Beviis derfor, inden 14 Dage, da jeg maa have den Sag afgjort paa en af de anførte Maader forinden Deres Høivelbaarenheds Afreise herfra.

Gaunøe den 27e. Febr: 1841.

forbindtligst
O Reedtz Thott

Arkivplacering

m24 1841, nr. 9

Emneord

Sidst opdateret 10.05.2011