5.1.1825

Afsender

Tekla Potocka

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Tekla Potocka fortæller, at hun har skrevet til Thorvaldsen fra Polen, men ikke hørt fra ham. Hun spørger, om han har afsluttet arbejdet på gravmonumentet for hendes mand, Włodzimierz Potócki, og vil samtidig gerne vide, hvordan transporten til Polen af monumentet for Józef Poniatowski skal foregå, da hun forestiller sig, at de to monumenter eventuelt kan sendes af sted samtidig.

Dokument

Ce 5 Janvier 1825 Geneve.

Monsieur

Je vous ai ecris Monsieur le Chevalier de mon paysI sans avoir eu de reponse; arrivée à Geneve je m’empresse de vous demander si le monument de mon epoux Vladimir PotockiII est achevé. Veuillez me le mander et en même temps je desirerai savoir comment on transportera le monument du prince PoniatowskiIII en Pologne; peut être je pourrai en même temps faire transporter celui de mon EpouxIV.
Recevez Mr le chevalier l’assurance de ma haute considération et parfaite estime avec laquelle j’ai l’honneur d’être Monsieur le Chevalier votre très humble servante.

Thecle Potocka
née pr Sanguszko

Arkivplacering

m10 1825, nr. 4

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A155 Wlodzimierz Potocki, 1821, inv.nr. A155
A124 Józef Poniatowski, 1826, inv.nr. A124

Kommentarer

  1. Dvs. Polen.

  2. Gravmonumentet for den polske greve og general Włodzimierz Potocki til Wawel-katedralen i Kraków var blevet bestilt knap ni år før, i 1816, af Tekla Potockas kusine Anna Potocka, se bestillingsbrevet til Thorvaldsen af 6.4.1816. Orginalgipsen til portrætstatuen stod færdig i 1821, jf. A155.

  3. Monumentet for den polske fyrste og general Józef Poniatowski, jf. A123, der døde i forbindelse med slaget ved Leipzig i 1813, blev bestilt i 1817 og modelleret i årene 1826-27, se bestillingsbrevet fra Stanisław Mokronowksi af 7.3.1817.

  4. Dvs. den polske greve og general Włodzimierz Potocki.

Sidst opdateret 02.10.2014