Efter 1810

Afsender

Vincenzo Rasi

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med et lille rødt laksegl, som Rasi formentlig selv har præget med sit fingeraftryk.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Molto Illustre / Il Sig.r Cav.re Alberto Torvalson / in Sue pp.mm.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet. Eftersom Thorvaldsen tiltales ridder, må brevet stamme fra efter 28.1.1810, hvor han blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Nærmere datering følger i forbindelse med brevets kommentering.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Sig[no]e Cav[alie]re. Deg[nissi]mo

  Sono diversi giorni, che sono in letto malato per cui m’impedisce sortire da Casa e di andare a quadambiarmi il Pane per me, ed altre dieci Persone: Cinque Figli, Padre e Madre di 80 Anni ed una Sorella Vedova; Onde mi raccomando a Lei di un Soccorso in queste mie critiche circostanze nell’Atto che con rispetto e stima mi rassegno

Suo Dev[otissi]mo Obb[edientissim]o Ser[v]o
Vincenzo Rasi

Arkivplacering

gmV, nr. 152

Sidst opdateret 16.10.2018