26.9.1833

Afsender

Michelangelo Pacetti

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af kvitteringen.

Resumé

Pacetti kvitterer for at have modtaget betaling for to guldindrammede malerier.

Dokument

Io sottoscritto ho ricevuto dall’Illmo Sigr. Commendre. Thorwaldson il pagamento di due piccoli Quadri da me dipinti, uno rappteI una veduta di S. Pietro in VaticanoII presa sul Tevere, e l’alto rapteIII un piccolo PaeseIV con sue Cornici DorateV. chiamandomi contento e sodisfatto. Roma 26. Settembre 1833.

Michelangelo Pacetti

Generel kommentar

Westers, op. cit., antog, at maleriet Parti af Tiberen med Engelsborg og Peterskirken, B401, ikke kan være det, der omtales her, eftersom det først er dateret 1835. Men der kan meget vel være tale om et bestillingsarbejde, der netop bestilles gennem dette dokument, evt. efter en i dag ikke kendt skitse. Alternativt har Thorvaldsen købt en tidligere version af maleriet, som han siden har afhændet til fordel for versionen fra 1835, men dette virker ikke specielt sandsynligt. I 1838 lånte Pacetti tilsyneladende maleriet af Thorvaldsen, formentlig for at udføre en replik til en anden kunde, jf. brev af 5.2.1838.


Også det andet omtalte maleri er der knas med. Ifølge Müller og Westers, begge op.cit., er der tale om en kopi efter et værk af den italienske maler Giambattista Bassi, nemlig Posillipo-grotten ved Napoli, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B86. Men på en liste over Thorvaldsens malerier fra 1830’erne, optræder motivet med Posilippogrotten som værende Bassis eget (“Veduta della Grotta di Posillipo a Napoli”, nr. 3), mens Pacetti, svarende til ovenstående beskrivelse, optræder med egne værker, dels “Veduta del Ponte S. Angelo”, (nr. 197) og et landskabsmotiv (“Paese”, nr. 108), jf. oversigten over malerier af efter 1830. Hvad der er op og ned i denne sag, er endnu ikke fuldt opklaret.

Arkivplacering

gmI, nr. 32

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B86 Posillipo-grotten ved Napoli, Ca. 1833, inv.nr. B86
B401 Parti af Tiberen med Engelsborg og Peterskirken, 1835, inv.nr. B401

Kommentarer

  1. Dvs. rappresentante, forestillende.

  2. Dvs. maleriet Parti af Tiberen med Engelsborg og Peterskirken, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B401.

  3. Dvs. rappresentante, forestillende.

  4. Tidligere identificeret som maleriet Posillipo-grotten ved Napoli, der stadig findes i Thorvaldsens malerisamling, B86, se dog den generelle kommentar.

  5. Dvs. malerierne blev leverede guldindrammede.

Sidst opdateret 02.08.2016