Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4855 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.D.T. Manthey
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

1.8.1829 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaaren / Hr Etatsraad, Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogen.

Resumé

Ordenskapitlet sender kommandørkorset af Dannebrogordenen til Thorvaldsen.

Se original

Da Hs Majestæt Kongen under Dags Dato har benaadet Deres Høivelbaarenhed med Commandeurkorset af Dannebrogordenen, skulle jeg, idet jeg tjenstligst anmoder Dem om Ridderkorsets behagelige Tilbagesendelse, give mig den Ære at tilsende Dem den Decoration De for Fremtiden ville have at bære, saavelsom det for Dem i Ordenscancelliet udfærdigede Certificat, der skal tjene Dem til Legitimation som Commandeur af Dannebrogen.

Tillige skulle jeg underrette Deres Høivelbaarenhed om, at De i Optagelsesgebyrer har at betale den Summa 15rbdlr Sølvmynt, som behageligen erlægges til Ordensskatmesteren Hs Excellence Generallieutenant v: Bülow, til hvem De og ville behage, inden hvert Aars 1ste Juli, som Bidrag til Dannebrogsmændenes Understøttelsesfond, at betale den Summa 10rbdlr Sølvmynt.

Slutteligen beder jeg Deres Høivelbaarenhed være overbeviist om min oprigtige Deeltagelse ved denne Kongelige Naadesbevisning.

Kjøbenhavn den 1ste August 1829
JS Møsting


/JDT. Manthey

Generel kommentar

Med dette brev sendte Ordenskapitlet det officielle certifikat på udnævnelsen til kommandør af Dannebrogordenen 1.8.1829.

Arkivplacering
m29 II, nr. 44
Thiele
Jf. Thiele III, p. 368.
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frantz Bülow · Frederik 6.
Værker
Sidst opdateret 13.05.2020 Print