Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8235 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.S. Møsting [+]

Afsendersted

København

20.11.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Høyvelbaarne Hr ConferenzRaad Thorvaldsen Directeur for det Kongelige Academie for de skiønne Konster Storkors af Dannebrog og flere Ordener Dannebrogsmand p.p. til Nysø pr. Præstøe[?]

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d 20 November 1839.

Allerhøystærede. Jeg kan ikke afsende den vedlagte officielle Meddelelse, uden at tilføye en venskabelig Lykønskning til det nye Beviis vores kiære Konge har givet Dem paa den Naade og Yndest som De har et saa vel grundet Krav paa. Af gandske Hierte ønsker jeg at De Allerhøystærede, i en lang Række af Aar maa bære den Orden som De i Dag modtager.
Da jeg veed at De tager en oprigtig Deel i vor gode Konges Befindende, saa melder jeg Dem, at jeg i Dag har fundet Hans Majestæt noget bedre end det var i de sidste Dage.
Og saaledes overgive vi os til Haabet at Hans fuldkomne Helbredelse snart vil paafølge.
Min Kone hilser Dem venskabeligst, og jeg er med største Høyagtelse

Deres ærbødigste og gandske hengivne
JS Møsting

Arkivplacering
m23 1839, nr. 32
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Frederik 6.
Sidst opdateret 04.10.2018 Print