Not later than 11.8.1820

Sender

NN

Sender’s Location

København

Information on sender

Muligvis er det Johanne Ferrini selv, der har skrevet brevet, og diskret har omtalt sig sig i tredie person. Skriften er dog ikke identisk med det skrevne digt fra J. Ferrini, dateret 9.8.1820.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: ST Hr EtasRaad A. Thorvaldsen Afleveres hos Forvalteren paa Schalottenbg.

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet, men må være senest 11.8.1820, da Thorvaldsen denne dato forlod København for at rejse tilbage til Italien.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Gode Thorvaldsen

Undskyldt at jeg tager mig den Frihed at skrive dem til, men for min Venindes roligheds skyld gjør jeg det, thi hun elsker dem, [og paastaer] enskjøndt hun ikke troer at have gjort nogen Intryk, thi vis saa var da kom [kommer] de oftere end som de kommer, gode Thorvaldsen jeg haaber ikke at de haver faaet Mistange til min Veninde fordi at hun kom og saa hvorledes de befandt dem men da hun allerede lenge havde vendet dem, men forgjæves saa gik hun selv hen til dem saa at de dog maatte gjøre et Besøg igjen enskjøndt hendes Moder ikke vidste noget deraf thi jeg tør vidst sige at det var første gang at hun sagde en Usandhed til Hende og ve hende om Moderen vidste at hun havde været og besøgt dem men hun sagde at hun havde talt dem paa Gaden og at da de havde laavet at komme og jeg talte med hende og da forsigrede hun mig at De vidst havde faaet slette Tanger om hende, gaa dog snart der op thi hun lenges meget efter at tale med dem, enskjøndt hun troer at de kan see paa hende at hun elsker dem, vis hun ikke er tilstæde naaer de kommer saa lad dem ikke merke med at hun haver været hos Dem thi hun frygter for at de skal lade dem merke med noget førend at hun har talt med dem men nu har jeg givet dem Efterretning og haaber at de ikke vil forglemme det.
Gode Thorvaldsen [for deres skyld] de havde glædet hende da de havde sagt at De vilde tage hende med til Italien thi hendes eneste Lykke siger hun er stædse at se dem og at være hos dem, hun taler med sin Moder, som om det virkelig var afgjort at hun skulde reise med dem, ugjerne mister jeg min Veninde men jeg ønskede dog gjerne at hun skulde reise med dem thi ellers vil hun tage til Vestindien hos en Familie, som var blævet hende racomanderet og, som hun slet ikke kjender noget til, men, som man siger skal være meget arrig, men hun forsikrer mig paa at hun ikke vil blive i Kjøbenhavn naar hun ikke kommer til at reise med dem, den Pige som elskes af flere har fattet Kjerlighed til dem som jeg har sagt hende var mig ubegribeligt, men hun forsikrer mig paa at hun nok kunde høre at jeg aldrig havde talt med dem thi ellers vilde jeg nok føle det samme for dem thi hun forsikrer at de har noget blidt og intagende ved dem. Jeg vil nu lade det staa til dem om de vil tage hende med eller ikke, jeg maa nødes til at sige dem Navnet thi jeg er overbevist om at de ikke vil misbruge min Fortrolighed og nevner dem derfor Navnet uden Frygt det er Hanne Ferrini. Levvel gode Hr Thorvaldsen og besøg hende snart.

Archival Reference

m6 1819, nr. 62

Persons

Last updated 21.02.2015